Ontwikkeling van uw strategie

Wij begeleiden u bij het opstellen en realiseren van uw strategie voor een transitie naar een duurzame toekomst in lijn met uw belangen en doelstellingen. Zoals het dimensioneren van de laadinfrastuctuur voor uw elektrische wagenpark op basis van uw huidige en toekomstige behoeftes. Het ondersteunen bij het maken van keuzes met betrekking tot de rentabiliteit van uw activiteiten op korte- en lange termijn. Maar ook het optimaliseren van uw installatie dankzij toepassing van duurzame energie en energie management.
stratégie de recharge pour les flottes de véhicules professionnels

Wij anticiperen uw behoeftes voor het opladen van uw elektrische wagenpark

DUURZAAM

Een infrastuctuur die schaalbaar en moduleerbaar is op basis van uw behoeftes en toekomstige evoluties.

MAATWERK

Begeleiding op maat die aansluit bij uw business model.

IN LIJN MET UW SPECIFICITEITEN

Capabel om ingewikkelde projecten te begeleiden zoals integratie op meerdere locaties of specifieke industriële zones met specifieke regelgeving (ATEX).

DUURZAME ENERGIE

Integratie van duurzame energie oplossingen voor het optimaliseren van uw kosten en het energiebeheer op uw locatie.

Het definiëren van uw laadinfrastructuur strategie in 3 stappen

1Vaststellen van uw doelstellingen

Inzicht krijgen in uw huidige strategie en inventarisatie van de huidige situatie (voertuigen en infrastructuur)
Begeleiding bij het beter begrijpen van de markttrends, laatste ontwikkeling mbt elektrische voertuigen en inzicht geven van de impact op uw activiteiten
Vaststellen van uw ambities en doelstellingen (gedeeltelijke of volledige transitie van uw wagenpark?)
Bepalen van de scope (aantal locaties, thuis opladen, integratie van duurzame energie)
Vaststellen van het tijdsbestek (korte- en langere termijn planning)
Bewaken van de doelstellingen, reglementaire en technische conformiteit en het budget

2Opstellen van een stappenplan

Gezamenlijk identificeren van de prioritaire locaties en het bepalen van het aantal laadpunten voor het stroomlijnen van uw investeringen
Het bepalen van de services en de noodzakelijke laadinfrastructuur voor het behalen van de gestelde doelstellingen
Definiëren van de optimale oplossing op het gebied van techniek, energiebeheer en de gestelde doelstelling per type gebruiker
Bestuderen van de mogelijkheden voor de implementatie van duurzame energie- en energiebeheer oplossingen
Voorstel van budget en financieringsmogelijkheden

3In werking stellen van het stappenplan

Geoptimaliseerde realisatie van de laadpunten (locatie, beschikbaar vermogen, aansluiting)
Als projectleider: maken van controlelijsten, aansturen en begeleiden van de installateurs en coördinatie van de werkzaamheden tot de finale oplevering
Als installateur: uitvoering van technische studies en administratieve handelingen, realisatie van de installatie (met bijkomende werkzaamheden), inrichting van de oplaad locaties en finale oplevering
Begeleiding bij het informeren van de eindgebruikers
Zorgdragen voor onderhoudswerkzaamheden en exploitatie diensten van de laadstations
Analyseren van de statistieken over het gebruik, kosten en onbrengsten van uw laadinfrastructuur

Een drijvende kracht in de strategieontwikkeling van onze klanten

implantation station en france
180 installaties
in België en Luxemburg gerealiseerd via onze partners
solution borne de recharge
2 laadpunten
Mobilize Power Solutions levert zakelijke oplossingen ongeacht het formaat van het project
points de charge
350 laadpunten

zijn gerealiseerd dankzij de hulp van Mobilize Power Solutions

Client entreprises
85 bedrijven
en instanties hebben vertrouwen gehad in onze diensten

Onze antwoorden op uw vragen

Het uitwerken van een strategie voor de transitie naar duurzame mobiliteit is een specialistisch en complex project . Mobilize Power Solutions geeft de antwoorden op al uw vragen.

Wie kan er gebruik maken van uw diensten?
Mobilize Power Solutions levert diensten aan bedrijven van verschillende types, van vastgoedbeheerders, industrie, gemeentes en overheden tot multinationals. En daar komen dagelijks nieuwe klanten bij.
Wie van mijn medewerkers zijn betrokken bij een project?
Het ontwikkelen van een strategie voor de transitie naar een elektrisch en duurzaam wagenpark is een intensief proces. De visie en missie dient besloten te worden op directieniveau van het bedrijf, en moet door alle afdelingen gesteund en gedragen worden. Het project betrekt verschillende medewerkers binnen een bedrijf: van de HR afdeling mbt de dienstwagen regelgeving, de financiën voor de analyses van de TCO (Total Cost of Ownershop) en de eventuele fiscale voordelen en subsisies, de facility afdeling voor de daadwerkelijke implementatie en realisatie van laadinfrastructuur tot de marketing voor een coherente communicatie strategie die de visie ondersteund.
Mobilize Power Solutions heeft verschillende (soorten) bedrijven geholpen bij het maken van de transitie naar elektrische- een duurzame mobiliteit. Wij ondersteunen u stap voor stap gedurende het proces en kunnen zelfs ondersteunen bij het implementeren van uw strategie, volledig in lijn met uw visie.
Wanneer moet ik beginnen met het vormgeven van mijn strategie?
Het beste is om zo vroeg mogelijk te beginnen met het vormgeven van uw strategie. Wet- en regelgeving zullen voertuigen met uitstoot steeds onaantrekkelijker maken. Zelfs als u op dit moment nog geen elektrische- of oplaadbare hybride voertuigen heeft in uw wagenpark, zal u zeer waarschijnlijk op korte termijn vragen krijgen van uw medewerkers. Onze oplossingen zijn altijd schaalbaar, en laten u de mogelijkheid om gemakkelijk laadpunten toe te voegen op een later tijdstip. Om grote investeringen te voorkomen, leveren wij installatie die kunnen meegroeien met uw wagenpark.
Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuwe locatie of nieuw pand, dan kunnen wij u vanaf de ontwerpfase adviseren voor een goede integratie van laadinfrastructuur direct vanaf het begin.
Wat doe ik voor mijn collega's die niet de gelegenheid hebben om op het werk hun voertuig op te laden?
Met onze aanpak brengen wij alle behoeftes in beeld, ook voor de collega’s die niet vaak op kantoor komen en dus elders hun voertuigen zullen moeten opladen. Zo kunnen wij laadpunten realiseren bij uw medewerkers thuis, en kunnen we zorgdragen voor verrekening van de energiekosten maar hebben we ook oplossingen voor het moment dat een medewerker ontslag neemt. Als uw medewerker geen mogelijkheid heeft om thuis op te laden (geen eigen parking / oprit), voorzien wij in laadpassen om op te kunnen laden bij publieke laadpunten.

U heeft een project?

Contacteer één van onze experts en laat u begeleiden. Wij helpen u aan antwoorden op al uw vragen en ondersteunen vanaf het doen van een studie / audit tot de oplevering van uw maatwerk oplossing.