Uw laadstrategie ontwikkelen

Vele uitdagingen voortvloeien uit het nadenken over de beste laadinfrastructuur voor uw elektrische voertuigen: de dimensionering aanpassen volgens uw huidige en toekomstige behoeften, uw investering rationaliseren, u helpen beslissen met het oog op de rendabiliteit op korte- en middellange termijn, uw installatie optimaliseren met hernieuwbare energie en monitoring… Mobilize Power Solutions begeleidt u om een energetische roadmap te bepalen die rekening houdt met uw operationele en milieu uitdagingen.

stratégie de recharge pour les flottes de véhicules professionnels

Wij stellen evoluerende en gepersonaliseerde oplossingen voor:

Duurzaam

Een infrastuctuur die schaalbaar en moduleerbaar is op basis van uw behoeftes en toekomstige evoluties.

Op maat

Een begeleiding op maat, die aansluit bij uw business model.

In lijn met uw specificiteiten

De vaardigheid om u in ingewikkelde projecten te begeleiden zoals integratie op meerdere locaties of specifieke industriële zones met specifieke regelgeving (ATEX).

Hernieuwbaar

De integratie van duurzame energie om de kosten en het energieverbruik op uw locatie te optimaliseren.

Uw laadstrategie in 3 stappen

1Uw doelstellingen definiëren

Wij beginnen met een stand van zaken van uw huidige situatie (voertuigen en infrastructuur).
Wij begeleiden u bij het beter begrijpen van de markttrends van elektrische voertuigen en hun invloed op uw activiteit. 
We definiëren uw ambities en doelstellingen (gedeeltelijke of volledige transitie van uw wagenpark?)
We bestuderen de mobiliteitsgewoontes van uw doelgroep en begeleiden u in het definiëren van uw huidige en toekomstige behoeften.
We bepalen de grootte van uw installatie (aantal laders en localisaties op de site)
We bepalen het tijdsbestek (korte- en langere termijn planning)
We zorgen voor een voortdurende institutionele, reglementaire, technische en economische bewaking om altijd een speerpunt te blijven in de markt. 

2Opstellen van een stappenplan

We identificeren gezamenlijk de prioritaire locaties en berekenen het nodige aantal laadpunten voor het stroomlijnen van uw investeringen.
We begeleiden u bij het beslissen van de gewenste services en de noodzakelijke laadinfrastructuur.
We definiëren de optimale oplossing op het gebied van techniek, energiebeheer en operationele beperkingen.
We bestuderen de mogelijkheid voor de implementatie van hernieuwbare energie- en energiebeheer oplossingen
Wij stellen u het optimale budget voor.

3De roadmap concreet verwezenlijken

We optimaliseren de kosten van de laadinfrastructuur (aantal laadpunten, locatie, beschikbaar vermogen, aansluiting)
Als projectleider, maken we de controlelijsten, begeleiden de installateurs en coördineren de werkzaamheden tot de finale oplevering
Als installateur van een kant-en-klare infrastructuur, voeren we de technische studies en administratieve handelingen uit, realiseren de installatie (met bijkomende werkzaamheden), richten de oplaad locaties in en zorgen voor de finale oplevering.
Wij begeleiden u bij de communicatie en de opleiding van uw eindgebruikers.
Wij zorgen voor de maintenance en de exploitatie van de laadstations.

Een drijvende kracht in de strategieontwikkeling van onze klanten

implantation station en france

210 installaties

in België, Nederland en Luxemburg via onze partners

solution borne de recharge

1 of 100 laadpunten

Mobilize Power Solutions levert zakelijke oplossingen ongeacht het formaat van het project
points de charge

1.300 laadpunten

zijn geïnstalleerd dankzij Mobilize Power Solutions

Client entreprises

143 bedrijven

en overheden hebben onze expertise vertrouwd

Onze antwoorden op uw vragen

Het uitwerken van een strategie voor de transitie naar duurzame mobiliteit is een specialistisch en complex project . Mobilize Power Solutions geeft de antwoorden op al uw vragen.

Wie kan er gebruik maken van uw diensten?
Mobilize Power Solutions levert diensten aan bedrijven van verschillende types, van vastgoedbeheerders, industrie, gemeentes en overheden tot multinationals. En daar komen dagelijks nieuwe klanten bij.
Wie van mijn medewerkers zijn betrokken bij een project?
Het ontwikkelen van een strategie voor de transitie naar een elektrisch en duurzaam wagenpark is een intensief proces. De visie en missie dient besloten te worden op directieniveau van het bedrijf, en moet door alle afdelingen gesteund en gedragen worden. Het project betrekt verschillende medewerkers binnen een bedrijf: van de HR afdeling mbt de dienstwagen regelgeving, de financiën voor de analyses van de TCO (Total Cost of Ownershop) en de eventuele fiscale voordelen en subsisies, de facility afdeling voor de daadwerkelijke implementatie en realisatie van laadinfrastructuur tot de marketing voor een coherente communicatie strategie die de visie ondersteund.
Mobilize Power Solutions heeft verschillende (soorten) bedrijven geholpen bij het maken van de transitie naar elektrische- een duurzame mobiliteit. Wij ondersteunen u stap voor stap gedurende het proces en kunnen zelfs ondersteunen bij het implementeren van uw strategie, volledig in lijn met uw visie.
Wanneer moet ik beginnen met het vormgeven van mijn strategie?
Het beste is om zo vroeg mogelijk te beginnen met het vormgeven van uw strategie. Wet- en regelgeving zullen voertuigen met uitstoot steeds onaantrekkelijker maken. Zelfs als u op dit moment nog geen elektrische- of oplaadbare hybride voertuigen heeft in uw wagenpark, zal u zeer waarschijnlijk op korte termijn vragen krijgen van uw medewerkers. Onze oplossingen zijn altijd schaalbaar, en laten u de mogelijkheid om gemakkelijk laadpunten toe te voegen op een later tijdstip. Om grote investeringen te voorkomen, leveren wij installatie die kunnen meegroeien met uw wagenpark.
Bent u bezig met de ontwikkeling van een nieuwe locatie of nieuw pand, dan kunnen wij u vanaf de ontwerpfase adviseren voor een goede integratie van laadinfrastructuur direct vanaf het begin.
Wat doe ik voor mijn collega's die niet de gelegenheid hebben om op het werk hun voertuig op te laden?
Met onze aanpak brengen wij alle behoeftes in beeld, ook voor de collega’s die niet vaak op kantoor komen en dus elders hun voertuigen zullen moeten opladen. Zo kunnen wij laadpunten realiseren bij uw medewerkers thuis, en kunnen we zorgdragen voor verrekening van de energiekosten maar hebben we ook oplossingen voor het moment dat een medewerker ontslag neemt. Als uw medewerker geen mogelijkheid heeft om thuis op te laden (geen eigen parking / oprit), voorzien wij in laadpassen om op te kunnen laden bij publieke laadpunten.

Heeft u een project?

Contacteer één van onze experts en laat u begeleiden. Wij helpen u aan antwoorden op al uw vragen en ondersteunen vanaf het doen van een studie / audit tot de oplevering van uw maatwerk oplossing.